Praktische en begrijpelijke informatie

Deze website biedt informatie over verschillende soorten afweerstoornissen en mogelijke behandelingen, maar ook praktische hulp om met zo’n zeldzame ziekte om te gaan. Met verhalen van echte patiënten willen we een zo goed mogelijk beeld geven van het leven met een afweerstoornis. Zowel voor mensen die zelf zijn gediagnosticeerd met een afweerstoornis als voor hun naasten.

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en vernieuwd. Daarom staan we altijd open voor mogelijke verbeteringen. Heb je feedback op deze site? Laat het ons weten via NL.info@takeda.com o.v.v. website www.levenmeteenafweerstoornis.nl

Geen vervanging van medisch advies

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of andere zorgverlener vervangen.

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de informatie op deze site, kan informatie echter onvolledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Tot stand gekomen met hulp van patiënten

De informatie op deze website is mede tot stand gekomen met hulp van patiëntenorganisatie Stichting voor Afweerstoornissen; patiënten met een afweerstoornis en familieleden. De verhalen en foto’s zijn met toestemming beschikbaar gesteld en weerspiegelen persoonlijke ervaringen en standpunten over het leven met een afweerstoornis en mogelijke aspecten die daarbij komen kijken.

Deze persoonlijke ervaringen zijn verkregen door middel van verschillende interviews, workshops en/of andere bijeenkomsten die door derden werden gecoördineerd. Dit is conform de richtlijnen van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en/of internationale richtlijnen.

Ontwikkeld door Takeda

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Takeda, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf. Met deze website streeft Takeda ernaar een bijdrage te leveren in het verbeteren van het leven van mensen met een afweerstoornis.

Takeda richt zich al meer dan 240 jaar op het ontwikkelen en leveren van geneesmiddelen. Het doel daarvan is het genezen van patiënten en/of het verbeteren van hun kwaliteit van leven. We hebben niet alleen aandacht voor het einddoel, we kijken ook hoe we dit doel bereiken.

De patiënt centraal
Bij Takeda staat de patiënt centraal. Dat betekent dat we in gesprek gaan met patiëntenorganisaties en van hen horen welke behoeften zij en de mensen die ze vertegenwoordigen hebben. We doen dit zowel lokaal in Nederland, als internationaal. Het betekent ook dat we wetenschappelijk onderzoek opzetten en ondersteunen in het zoeken naar oplossingen voor de medische vraagstukken die nog niet beantwoord kunnen worden. Bij deze wetenschappelijke vraagstukken gaat het namelijk om mensen met familie, buren en collega’s die geholpen willen worden en die een toekomstperspectief willen.


Samenwerking met patiëntenorganisaties
De patiënt centraal stellen betekent ook dat we samenwerken met patiëntenorganisaties en hen ondersteunen in ons gezamenlijke belang: de best mogelijke behandeluitkomsten realiseren, zodat patiënten beter worden of zich beter voelen.


Ondersteuning van specialisten
Daarnaast richten we ons specifiek als partner in de immunologie op het ondersteunen van zorgverleners zoals medisch specialisten, verpleegkundigen en apothekers, zodat zij meer tijd en energie kunnen steken in patiëntenzorg. We doen dit door bijvoorbeeld ondersteuning in het delen van kennis of bij het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen. Daarnaast stimuleren we projecten in de praktijk die zorgen voor een verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met bijvoorbeeld een afweerstoornis.

Meer weten over Takeda?